TGM

TGM - Target Genome Mapping

Digitální genom byl na světovém ekonomickém fóru v roce 2015 vyhlášen jednou z deseti nejdůležitějších nově se formujících technologií. Záměrem projektu CeDiGe 21 je vytvoření nového centra průmyslového výzkumu a vývoje v rámci nší společnosti, které bude využívat nejpokrokovějších technologií pro analýzu a sekvenování DNA a bioinformatiku. Projekt umožní společnosti postupně vyvinout a následně uvést na trh nové generace diagnostických produktů vyšších řádů inovace.

  • Číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012409
  • Období: 2018 – 2020
  • Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (POTENCIÁL – III. VÝZVA)
  • CZ-NACE: Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie (72.11)
  • Lokalizace projektu: Pronajaté pracoviště umístěné na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
  • Výstupy projektu: technologické platformy pro oblast genomické analýzy v oblasti NGS