TGM

TGM - Target Genome Mapping

  • Číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012409
  • Období: 2018 – 2020
  • Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (POTENCIÁL – III. VÝZVA)
  • CZ-NACE: Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie (72.11)
  • Lokalizace projektu: Pronajaté pracoviště umístěné na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
  • Výstupy projektu: Technologické platformy pro oblast genomické analýzy v oblasti NGS