HemaSeq Dx

HemaSeq Dx - Diagnostická souprava pro hematoonkologii

Jedná se o multidisciplinární, vysoce inovativní projekt zaměřený na vývoj diagnostických souprav a panelů HemaSeq Dx pro detekci klinicky relevantních mutací u chronické lymfocytární leukemie a mnohočetného myelomu, včetně vývoje softwaru pro klinické vyhodnocení mutací. Cílem tohoto průmyslového vývoje a výzkumu je vysoce specifický a inovativní produkt cílený na vybrané skupiny pacientů využívající techniku sekvenování nové generace. Výstupy projektu jsou rovněž kombinovány s technologií optického mapování genomu.

  • Číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010310
  • Období: 2017 – 2020
  • Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (APLIKACE – III. Výzva – s účinnou spoluprací)
  • CZ-NACE: Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie (72.11)
  • Partner projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
  • Výstupy projektu: Prototyp