Finalist DX

Eco System

Laboratorní přístroj kombinující termocyklér a fluorimetr, umožňuje provádět PCR a současně, v případě použití fluoroforu v PCR reakci, monitorovat v průběhu PCR intenzitu fluorescenčního signálu až na 5 fluorescenčních kanálech zároveň.

Termocyklér přístroje využívá pro zahřívání reakčních nádob (zkumavek) vzduch. Otočný design držáku vzorků zaručuje, že je rozložení teploty ve vzorkové komoře rovnoměrné. Jako zdroj světla jsou použity LED s přesně definovanou vlnovou délkou světla a s vysokou životností. Pro detekci signálu je využíván fotonásobič s předsazenými filtry. Přístroj je kompatibilní se širokým spektrem reagencií různých výrobců.

Multilicenční software umožňuje kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení reakcí.