Výzkum a vývoj

Setkání řešitelů projektu ACGT

Proběhlo první setkání řešitelského týmu projektu ACGT (Analysis of Czech Genome for Theranostics). Setkání se účastnili zástupci CEITEC, Lékařské fakulty University Karlovy v Praze, Lékařské fakulty University Palackého Olomouc a IAB. Projek bude zahájen od 1.1.2019 a naváže na sekvenační aktivity iniciované týmem IAB a UPOL, které vedou k mapování genomu populace ČR.

Setkání řešitelů projektu HemaSeq Dx

Proběhlo setkání řešeitelů realizačního týmu projektu HemaSeq Dx s cílem shnout výstupy první etapy realizace projektu. Setkání se účastnili zástupci IAB, Lékařské fakulty UPOL a VŠB-TUO. Doc. Ing. Eva Kriegová, Ph.D. prezentovala výsledky pilotních experimentů s panely pro CLL a dále vysoce unikátní výstupy z optického mapování genů. První etapa projektu byla úspěšně uzavřena.

Populační analýza českého genomu zahájena

Tým odborníků z Institute of Applied Biotechnologies a.s. (IAB), Ústavu molekulární a translační medicíny, Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM) a společnosti Tilia Genomic a.s. (TAGC) provedl poprvé v České republice kompletní celogenomovou sekvenační analýzu Čechů, která přispěje ke zmapování našeho, respektive středoevropského genomu. První úspěšná celogenomová analýza zdravých dobrovolníků tak odstartovala vytvoření digitálního celogenomového etalonu České republiky – CzechGen. Pilotní projekt zdravých dobrovolníků ENIGMA by měl v letech 2019 – 2021 pokračovat s cílem rozšířit počet zapojených pracovišť provádějících celogenomové sekvenování a