Setkání řešitelů projektu ACGT

Proběhlo první setkání řešitelského týmu projektu ACGT (Analysis of Czech Genome for Theranostics). Setkání se účastnili zástupci CEITEC, Lékařské fakulty University Karlovy v Praze, Lékařské fakulty University Palackého Olomouc a IAB. Projek bude zahájen od 1.1.2019 a naváže na sekvenační aktivity iniciované týmem IAB a UPOL, které vedou k mapování genomu populace ČR.