Setkání řešitelů projektu HemaSeq Dx

Proběhlo setkání řešeitelů realizačního týmu projektu HemaSeq Dx s cílem shnout výstupy první etapy realizace projektu. Setkání se účastnili zástupci IAB, Lékařské fakulty UPOL a VŠB-TUO. Doc. Ing. Eva Kriegová, Ph.D. prezentovala výsledky pilotních experimentů s panely pro CLL a dále vysoce unikátní výstupy z optického mapování genů. První etapa projektu byla úspěšně uzavřena.