Warning: unlink(/var/www/iabio.eu/wp-content/plugins/gosolarthemes-core/admin/ReduxCore/inc/fields/typography/googlefonts.php): Permission denied in /var/www/iabio.eu/wp-content/plugins/gosolarthemes-core/admin/ReduxCore/inc/fields/typography/field_typography.php on line 946

Populační analýza českého genomu zahájena

Tým odborníků z Institute of Applied Biotechnologies a.s. (IAB), Ústavu molekulární a translační medicíny, Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM) a společnosti Tilia Genomic a.s. (TAGC) provedl poprvé v České republice kompletní celogenomovou sekvenační analýzu Čechů, která přispěje ke zmapování našeho, respektive středoevropského genomu.

První úspěšná celogenomová analýza zdravých dobrovolníků tak odstartovala vytvoření digitálního celogenomového etalonu České republiky – CzechGen.

Pilotní projekt zdravých dobrovolníků ENIGMA by měl v letech 2019 – 2021 pokračovat s cílem rozšířit počet zapojených pracovišť provádějících celogenomové sekvenování a národní genomickou mapu až na plánovaných více než 10.000 zdravých dobrovolníků a pacientů s geneticky podmíněnými chorobami.